Bölüm Başkanından

Sevgili öğrencilerimiz,

İktisat bireylerin, firmaların ve devletlerin sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda aldıkları kararları anlamaya, yorumlamaya ve bu konularda politika geliştirmeye yardımcı olmaktadır. İktisat bir seçim yapma bilimidir.Sınırlı kaynaklarımızı en doğru biçimde kullanmak amacıyla günlük hayatımızda her birimiz onlarca karar alırız. Bireyler tüketim, firmalar ise üretim kararı almaktadır. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. İktisatta vazgeçtiğiniz şeyler, tercihlerimizin fırsat maliyeti olarak adlandırılmaktadır. Tercihimizin faydası vazgeçtiğimizden yüksekse fırsat maliyetiniz düşüktür ve kararınız doğru demektir. Tersi durumda, çok şey kaybediyoruz demektir. Devletlerin piyasalara vergiler, teşvikler ve ekonomik ve sosyal düzenlemeler ile müdahale etmektedir. İktisatçılar bu müdahalelerin sosyal refaha etkilerinide analiz etmektedir.

İktisat bölümündeki eğitiminiz yaşadığınız dünyayı daha iyi anlamanızı sağlayacak ve farkındalığınız artacaktır. Kamu maliyesinde, sağlık, eğitim, tarım, otomotiv, enerji ve tekstil gibi sektörlerde, işgücü piyasalarında, ithalatta ve ihracatta ve daha birçok alanda mikroekonomik ve makroekonomik açılardan birçok soruya cevap üretmeyi öğreneceksiniz.